História

Spoločnosť SymarTech s.r.o., pôvodne nesúca názov Kirsten Distribúcia (neskôr Schleuniger s.r.o.) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.05.1996. Zakladateľmi boli dve fyzické a jedna zahraničná právnická osoba.  

Od svojho založenia prešla dvomi zmenami názvu aj štruktúry vlastníkov. Od 15.12.2010 sa mení názov spoločnosti zo Schleuniger s.r.o. na SymarTech s.r.o. Konateľom a 100%-ným vlastníkom spoločnosti je Ing. Peter Martosy.

Sídlo a prevádzka spoločnosti sa nachádzajú v mestečku Želiezovce, na Dolnom Pohroní.

Firma pôvodne vznikla ako obchodná spoločnosť. Postupom času sa jej činnosť rozširovala na servisnú a výrobnú. V súčasnosti má okrem spomínaných činností oprávnenie aj na výskum a vývoj strojných zariadení pre hospodárske odvetvia. Počet pracovníkov je 14.

Nové produkty