Výskum a vývoj

V roku 2014 sme začali s vývojom vlastných zariadení. Ponúkame inovatívne riešenia na rôzne požiadavky zákazníkov. Vďaka vlastnej plne vybavenej nástrojárni v areále našej firmy dokážeme naše myšlienky zrealizovať takmer okamžite a prvé strojné zariadenia našej vlastnej konštrukcie boli už úspešne dodané našim zákazníkom.
Naše vlastné zariadenia vyvíjame a konštruujeme v sídle našej firmy, a po úspešnej testovacej fáze ich dodáme priamo zákazníkovi. Sme taktiež schopný neskorších úprav podľa požiadaviek zákazníka. Na naše zariadenia samozrejme poskytujeme záručný aj pozáručný servis.
Nové produkty