Spájkovacia pracovná stanica

Spájkovacia pracovná stanica je určená na spájkovanie kontaktov na konce vodičov s prierezom do 6 mm2. Pracovná stanica umožňuje s  vysokou presnosťou mechanizované automatické pocínovanie. Ohrev kontaktu je realizovaný bezdotykovou induktívnou technológiou za pomoci automatizovaného podávania cínu.

Riadiaci systém pracovnej stanice je postavený na modernej PLC technológii od spoločnosti B&R s dotykovým ovládaním cez ovládací panel HMI. Jednoduché ovládanie a spoľahlivé prevedenie zabezpečujú kontinuálnu výrobu s vysokým pracovným nasadením a minimálnymi prestojmi.

Doplnkovo je možné pracovnú stanicu opatriť výkonným filtračným mechanizmom na odsávanie plynov, výparov a dymu, ktorý vzniká pri pocínovaní kontaktu vo výrobnom procese.

 

V závislosti na doplnkovej výbave a dodaných periférií pracovná stanica ponúka:

 1. Uchytenie odizolovaného konca kábla v horizontálnej polohe
 2. Kontrola uchytených komponentov kamerovým systémom – kontrola správnosti kontaktu, jeho správnej orientácie, kontrola správnosti vodiča podľa farby izolácie
 3. Pneumatické presné dávkovanie tavidla na kontakt operátorom
 4. Pocínovanie kábla a kontaktu podľa presne definovaných podmienok
  • Dávkovanie cínu je mikroprocesorovo riadené s odmeriavaním skutočnej dávky cínu v mm
  • Ohrev kontaktu a kábla prebieha programovateľným digitálnym induktívnym systémom
  • Kontrola dosiahnutých parametrov ohrevu bezkontaktným pyrometrickým snímačom

Výrobný cyklus je spúšťaný tlačidlom po vložení kábla a kontaktu do uchytávacích čeľustí. Pre ochranu obsluhy je možné proces automatického pocínovania kedykoľvek prerušiť stlačením bezpečnostného tlačidla resp. núdzového vypínača v dosahu obsluhy. Proces cínovania sa nespustí pokiaľ má operátor ruky v pracovnom priestore, ktorý je monitorovaný optickou bránou.

Spájkovacia pracovná stanica umožňuje spracovanie káblov a surovín vstupujúcich do procesu v nasledovných rozsahoch:

Prierez kábla                     Stanica je štandardne vybavený na spracovanie do prierezu 6qmm

Dĺžka kábla                        Min. 300mm
                                            Max. neobmedzene

Pocínovanie                       Priemer cínového drôtu d= 1mm
                                            Opcionálne aj iné priemery v rozsahu 0,5mm až 1,75mm

Kvalita výrobku je zaisťovaná viacstupňovou kontrolou výrobných parametrov.

Teplota povrchu

 • teplota povrchu počas procesu cínovania je kontinuálne sledovaná a vyhodnocovaná
 • akákoľvek odchýlka teploty na cínovanom povrchu je vyhodnotená ako „chyba“
 • kontrola teploty prebieha kalibrovaným bezkontaktným pyrometrickým prístrojom
 • kalibračný protokol je súčasťou dodávky strojného zariadenia
 • výrobca odporúča kalibráciu každých 12 mesiacov
 • chybný kontakt bude signalizovaný na ovládacom paneli

Posuv cínového drôtu

 • posuv cínového drôtu je kontinuálne kontrolovaný nezávislým enkodérom
 • posuv je sledovaný v časovom rozsahu, v ktorom musí byť možné cín aplikovať na kontakt
 • v prípade prekročenia časového intervalu je kontakt považovaný za chybný
 • chybný kontakt bude signalizovaný na ovládacom paneli

Celkový čas procesu

 • pre zabezpečenie bezchybného pocínovania sa sleduje celkový čas procesu cínovania
 • po prekročení celkového času procesu je výrobok vyhodnotený ako chybný
 • prekročenie celkového času spôsobuje najmä poškodenie izolácie, čo je neprípustné

Sledovanie prítomnosti polotovaru

 • v prípade, že bol polotovar nesprávne vložený, proces cínovania nebude zahájený
 • v prípade, že polotovar nebol vložený, proces cínovania nebude zahájený
Nové produkty