Kategórie

Produkty

Naše automatické a poloautomatické zariadenia sú vybavené najmodernejšími technológiami. Hlavnou oblasťou nasadenia naších strojov je strihanie, odizolovanie, krimpovanie a značenie lankových, koaxiálnych, optických káblov, ako aj POF, IDC a iných druhov káblov a vodičov.

Narážacie automaty (21)

Krimpovacie automaty pre vysoko rýchlostné spracovanie vodičov. Vysoká produktivita, krátke prestoje, intuitívne užívateľské rozhranie, široké spektrum použitia...

Narážacie automaty

Strihanie, odizolovanie (5)

Automatické strihacie a odizolovacie stroje určené na odizolovanie jednožilových, viacžilových, tienených, koaxiálnych a plochých káblov ako aj optických káblov...

Strihanie, odizolovanie

Strihanie káblov (5)

Polo-automatické a automatické stroje určené pre strihanie káblov a vodičov všetkých druhov vrátane špeciálnych, plochých, alebo optických (LWL) káblov s kevlar...

Strihanie káblov

Odizolovanie káblov (10)

Stroje určené na spracovanie jednožilových, koaxiálnych, triaxiálnych, optických (LWL) a plochých káblov. Naša ponuka siaha od prenosných zariadení až po progra...

Odizolovanie káblov

Krimpovanie káblov (21)

Zariadenia na odizolovanie a krimpovanie rôznych druhov kontaktov, vrátane lisov a narážacích prípravkov. V našej ponuke nájdete klasické krimpovacie lisy ako a...

Krimpovanie káblov

Kontrola kvality krimpovania (16)

Kontrola kvality krimpovania, meranie výšky kontaktov, meranie vyťahovacej sily a štatistické vyhodnotenie kvality. Ponúkame manuálne ako aj plne automatizované...

Kontrola kvality krimpovania

Software (6)

Stroje Schleuniger je možné plne, alebo čiastočne ovládať cez PC softvér. Schleuniger ponúka niekoľko druhov PC softvéru v závislosti od oblasti použitia a od t...

Software

Spracovanie koaxiálnych káblov (6)

Polo-automatické a automatické stroje na odizolovanie koaxiálnych, triaxiálnych a semirigid káblov. Schleuniger sa dlhé roky špecializuje na spracovanie koaxiál...

Spracovanie koaxiálnych káblov

Spracovanie sklených vlákien (3)

Polo-automatické a automatické zariadenia na strihanie a odizolovanie vodičov so skleneným vláknom (LWL). V našej ponuke nájdete automatické aj poloautomatické ...

Spracovanie sklených vlákien

Skrútenie káblov (2)

Samostatné zariadenia na otáčanie jednotlivých vodičov do krútených párov.

Skrútenie káblov

Testovanie káblov (6)

Nízkonapäťové a vysokonapäťové testery sú navrhnuté tak, aby testovali celý rad vodičov od jednoduchých káblov až po zložité káblové zväzky. Či už hľadáte jedin...

Testovanie káblov

Značenie káblov (4)

Rôzne oblasti použitia káblov vyžadujú značenie koncov káblov, alebo priebežné značenie. Ponúkame Vám niekoľko technológií značenia od InkJet značenia cez znače...

Značenie káblov

IR zmršťovanie (3)

Stolové zariadenia na zmršťovanie teplom zmršťiteľných trubíc.

IR zmršťovanie

Periférie (15)

Periférne zariadenia k automatickým strojom ako odvíjače, odoberače káblov, navíjače káblov a pod. V našej ponuke nájdete široké spektrum opcií a doplnkov potre...

Periférie

Montážne linky (3)

Okrem štandardných montážnych liniek podlahového káblového zväzku ponúkame aj úsporné priečne a horizontálne riešenia zdvíhania.

Montážne linky

Archív (68)

V archíve produktov nájdete základné informácie a technické údaje o strojoch a zariadeniach ktoré už momentálne nie sú v ponuke, ale v minulosti ste mali možnos...

Archív
Nové produkty