Zamestnanci

Konateľ spoločnosti:

Zástupca konateľa spoločnosti / vedúci servisného oddelenia:

Servisný technik 1:

Servisný technik 2:

Servisný technik 3:

Obchodný asistent 1:

Obchodný asistent 2:

Obchodný zástupca pre Maďarsko:

IT administrátor:

Nové produkty