Cégünkről

Spoločnosť Schleuniger s.r.o. založená v roku 1996 už vyše 20 rokov poskytuje svoje služby v oblasti dodávok, servisu a údržby špecializovaných strojov v oblasti spracovania káblov a vodičov na území Slovenska a Maďarska. Spoločnosť a zamestnanci spoločnosti disponujú dlhoročnými skúsenosťami so spracovaním káblov a vodičov všetkých druhov.

Spoločnosť SymarTech s.r.o. vznikla koncom roka 2010 premenovaním spoločnosti Schleuniger s.r.o. Firma sa venuje hlavne predaju a servisu strojov na spracovanie káblov. V ponuke máme hlavne stroje popredného svetového výrobcu SCHLEUNIGER, ktorého sme výhradným distribútorom pre Slovensko a Maďarsko. Ďalej ponúkame stroje od výrobcov KMF, LOEPFE, GLW, PAWO, EXMORE a od ďalších výrobcov.

Disponujeme vlastnými skladovými zásobami pre najpoužívanejšie stroje a náhradné diely. Určité štandardné náhradné diely a spotrebné materiály sme schopný v prípade potreby doručiť do 24 hodín od objednania. Diely na objednávku dodávame spravidla do 5 pracovných dní, pokiaľ sú na sklade u dodávateľa. Špeciálne náhradné diely vyrobené na objednávku dodávame individuálne.

Naše servisné stredisko vykonáva záručný aj pozáručný servis na všetky nami predávané stroje a prístroje. Servisné práce je možné vykonať priamo u zákazníka, alebo v našom servisnom stredisku v Želiezovciach (okr. Levice). Naši školení technici Vám kedykoľvek poskytnú poradenstvo a technickú podporu. Na servisné práce je možné uzatvoriť servisnú zmluvu, ktorá Vám zabezpečí prednostné vybavenie Vášho problému v prípade výpadku, alebo poruchy na stroji.

V predajnej oblasti spolupracujeme s viacerými leasingovými spoločnosťami, ktoré našim zákazníkom poskytnú vždy tú najlepšiu ponuku na trhu.

Systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008

Spoločnosť SymarTech s.r.o. má od 26.3.2013 zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008
Spoločnosť SymarTech s.r.o. je držiteľom certifikátu č. 201313

 

iso 9001 eng                iso 9001 sk

 

Politika kvality spoločnosti SymarTech s.r.o.

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti SymarTech, s.r.o. je: byť  konkurencieschopným subjektom  ponúkajúcim produkty vysokej kvality a spoľahlivosti, pre zákazníkov vytvárať  spoľahlivé a silné zázemie.

Medzi hlavné strategické zámery patrí :
•    dodávať zákazníkom len také  služby, ktoré spĺňajú alebo presahujú ich očakávania
•    predvídať očakávania zákazníkov, neustále sledovať a vyhodnocovať ich požiadavky a potreby a k tomu smerovať činnosť organizácie
•    byť najlepším dodávateľom technológií a služieb v oblasti spracovania vodičov a káblov v regióne strednej Európy
•    ponúkať zákazníkom komplexné riešenia ich požiadaviek
•    udržať napriek klesajúcemu počtu zákazníkov  dosiahnutú mieru zisku a zabezpečiť rast vo všetkých činnostiach spoločnosti
•    spolupracovať len s takými dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich výrobkov umožnia uspokojovať potreby svojich zákazníkov  

Vlastníci spoločnosti sa k podpore vyššie uvedenej stratégie zaväzujú:
•    stratégiu ročne upresňovať do vykonateľných cieľov
•    vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov 
•    v prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia k náprave   
•    plánovať nutné zdroje pre plnenie cieľov 
•    trvalo zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému manažérstva kvality 
•    dodržovať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov
•    neustále zvyšovať kvalifikovanosť všetkých pracovníkov, predchádzať chybám dôslednou sebakontrolou 
•    byť operatívny v plnení požiadaviek zákazníkov, všetky činností uskutočňovať systémovo
•    motivovať zamestnancov k dosahovaniu  vysokých pracovných výkonov a k zodpovednosti za svoj podiel práce na výsledku celku
•    k dôslednému a presnému dodržovaniu postupov stanovených dokumentáciou SMK
 
Od zamestnancov spoločnosti vedenie očakáva:
•    dôsledné a presné dodržiavanie technologických postupov a postupov stanovených dokumentáciou SMK
•    vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce 
•    predchádzaniu chybám dôslednou sebakontrolou
Új termékek