Történelem

Spoločnosť Kirsten Distribúcia bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.05.1996 podľa § 24, § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6548

Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 13.11.2001, 9.1.2002. Dodatok č. 2 zo dňa 25.1.2002 k spoločenskej zmluve, zmena obchodného mena z : KIRSTEN DISTRIBÚCIA, s.r.o., na: Schleuniger, s.r.o..

Od 15.12.2010 sa mení názov spoločnosti zo Schleuniger s.r.o. na SymarTech s.r.o. Konateľom spoločnosti je Ing. Peter Martosy.

Új termékek