Kategórie

CrimpLab 3

CrimpLab 3
Softvér na efektívne, intuitívne a užívateľsky prívetivé testovanie prierezov krimpov.

Prehľad

Softvér na analýzu a meranie CrimpLab 3 bol vyvinutý so zameraním na efektívne, intuitívne a užívateľsky prívetivé testovanie prierezov krimpov a je dostupný v dvoch verziách: štandardnej a automatickej.

CrimpLab 3 vám umožňuje rýchlo vytvárať meracie rutiny a testovacie úlohy založené na modulárnych údajoch, prispôsobovať funkcie merania vašim potrebám a využívať širokú škálu vopred implementovaných doplnkových meracích funkcií. Údaje špecifické pre materiál je potrebné vytvoriť iba raz a možno ich jednoducho získať na nastavenie úloh alebo protokolov testov, čo má pozitívny vplyv na správu vašich kmeňových údajov. Okrem toho je možné definovať meracie rutiny a pracovné postupy podľa špecifikácií zákazníka, ako aj naprogramovať, uložiť a opätovne použiť pracovné postupy, čo šetrí čas na prípravu a analýzu.

CrimpLab 3 Automatic automatizuje množstvo funkcií, ktoré je potrebné vykonať manuálne alebo kliknutím myšou vo verzii Standard. Proces detekcie vnútorných a vonkajších vodičov terminálu bol napríklad automatizovaný spôsobom, ktorý umožňuje užívateľovi úplne sa zbaviť potreby manuálneho sledovania obrysu kábla na identifikáciu relevantných faktorov. CrimpLab 3 Automatic poskytuje plne automatickú a efektívnu analýzu prierezu krimpov v priebehu niekoľkých sekúnd.

Rozsah aplikácie

CrimpLab 3 je možné použiť so systémami Schleuniger MicroGraph a SawInspect a obsahuje okrem iného všetky nástroje potrebné na vykonávanie meraní podľa normy Volkswagen VW 60330. Softvér možno použiť na počítanie drôtov, určenie stupňov krimpu, symetrie krimpovania, pomery dutín, údaje fyzikálnych meraní z jednotky na meranie výšky krimpovania a špecificky vytvorené merania.

 • Vynikajúci prehľad v menu a zameranie na testovanie terminálov vďaka používateľskému rozhraniu v dizajne „Dark Theme“.
 • Integrovaná databáza na ukladanie údajov špecifických pre materiál a jednotlivých zákaziek
 • Vysoká účinnosť merania vďaka preddefinovaným šablónam úloh
 • Výber širokej škály vopred implementovaných doplnkových funkcií merania (napr. meranie rádiusov, kriviek a vzdialeností)
 • Vytváranie prispôsobených funkcií merania
 • Rýchla a automatická kalibrácia
 • Rýchle generovanie jasne štruktúrovaných a stručných reportov, ktoré umožňujú sledovanie údajov
 • Intuitívna správa používateľov vrátane výberu jazyka
 • Komplexná jazyková podpora pre celosvetové nasadenie
 • Rýchle a jednoduché meranie mnohých rôznych aspektov spracovania káblov
 • Rýchla tvorba testovacích úloh pomocou modulárnych dát
 • Komplexné funkcie pre analýzu krimpovaného prierezu kritických parametrov testu
 • Vytváranie zákaznických meracích úloh a dopytov používateľov
 • Použitie viacerých kamier

Technická špecifikácia

Analýza

Všetky požiadavky na meranie podľa normy Volkswagen VW 60330, ako aj počet drôtov, symetria, kompresia, pomery dutín, externá jednotka na meranie výšky krimpovania (CHM) a špeciálne vytvorené merania.

Metóda merania

CrimpLab 3 Standard:   manuálna
CrimpLab 3 Automatic:  Automatická s možnosťou manuálneho nastavenia

Job Management

Táto funkcia umožňuje vytváranie a ukladanie úloh vrátane údajov o krimpovaní, špecifikácií a postupov merania.

Výstup

Správa vo formáte PDF vrátane obrázka prierezu krimpovania, údajov v hlavičke, údajov o skúškach, údajov o termináloch, údajov o kábli a meraní. Vyhodnotenie podľa štandardnej šablóny alebo voľne prispôsobiteľné pomocou Report Designer v CrimpLab 3 Automatic

Jazyk

English, German, Portuguese, Polish, Czech, French, Bulgarian, Spanish, Italian, Chinese and Japanese

Systémové požiadavky

CPU: Ekvivalent pre Intel Core i5 alebo vyššií
RAM: 4 GB
Hard Disk: Min. 10 GB
Graphics Card: Rozlíšenie min. 1,920 x 1,080, DirectX 9 compatible
Sloty: Min. 2 voľné USB slots (1x licenčný klúč, 1x kamera)
Periférie: Myš a klávesnica alebo touchscreen
Operating system: Windows 10

Nové produkty