Kategórie

CR

CR
Sprievodca, ktorý testuje počas zostavovania

Prehľad

Spojte viacero testerov Cirris CR pre zložité zväzky a zostavy s tisíckami bodov. Systém podporuje sprievodcu zostavením s obrázkami konektorov na obrazovke, ktoré zvýrazňujú správne polohy dutín, vodiace LED diódy na montážnej doske a okamžitú grafickú a zvukovú spätnú väzbu na zachytenie chýb pri ich výskyte.

Viac informácií: https://www.cirris.com/products/testers/item/8-cr#specs

Kompaktný tester

 • Až do 32,000 testovacích bodov (256 pts/box)
 • Základná jednotka váži menej ako 2 kg
 • Architektúra „Daisy-Chain“ znižuje dĺžku a zložitosť prepojovacích káblov
 • Limity odporu pre splnené/nesplnené voliteľné používateľom od 0,1 Ω do 500 kΩ
 • Testuje odpory, diódy a kondenzátory
 • Schopný testu 4-Wire “Kelvin”
 • Univerzálne testovacie režimy
  • Postupné zostavenie / test
  • Náhodné zostavenie / test
  • Jeden test
  • Kontinuálny test

Softvér

 • Postupný proces s grafickými výzvami prostredníctvom softvéru Cirris Easy-Wire ™
 • Grafické znázornenie konektorov a blikajúcich LED diód na obrazovke
 • Vyberte grafický konektor z knižnice s viac ako 270 konektormi
 • Vytvorte podrobnosti konektora, aby ste ich mohli uložiť do viacerých testovacích programov
 • Inštrukcie je možné získať (naućiť) zo vzorového produktu, importovaním údajov zo zoznamu vodičov alebo, alebo manuálnym importom

Sprievodca zostavením

 • Smart-Lights kompatibilný
 • Zvukové a vizuálne výsledky
 • Pri riadenej zostave káblového zväzku sa pri každom pripojení ozve zvukový tón
 • LED riadená zostava
  • Každá LED je riadená dvoma pravidelnými testovacími bodmi a nevyžaduje sa žiadna špeciálna elektronika
  • Zelené blikajúce LED indikujú ďalšie dva body, ktoré sa majú ukončiť
  • Červené blikajúce LED signalizujú nesprávne pripojenie
Nové produkty