Kategórie

CoaxCenter 6000

CoaxCenter 6000
Plne automatické zariadenie pre spracovanie mikro-koaxiálneho a koaxiálneho kábla, rovnako ako aj pre spracovanie jednotlivých vodičov.

Prehľad

CoaxCenter 6000 je plne automatické zariadenie pre spracovanie mikro-koaxiálneho a koaxiálneho kábla, rovnako ako aj pre spracovanie jednotlivých vodičov.

Neporaziteľná presnosť:

Nestrácajte čas a peniaze na nepresné zariadenia. Byť precízny je naše motto a precíznosť je náš biznis.

Monitoruje automaticky:

QCam 360 automaticky monitoruje kvalitu odizolovania. Týmto sa odstraňuje potreba pre časovo náročné manuálne post-produkčné monitorovacie procesy.

Flexibilný:

V závislosti na spôsobe aplikácie, CoaxCenter 6000 môže byť vybavený rôznymi spracovateľskými stanicami.

Vysoká produkcia:

Krátke časy výmeny. Rýchle a jednoduché nastavenie zariadenia. Simultánne spracovanie oboch koncov kábla.

Rozsah aplikácie

   Materiál

   • Kábel
   • Koaxiálny kábel
   • Flexibilný kábel
   • Heliax kábel
   • Diskrétny vodič
   • Kapton
   • Kábel s nízkou stratou
   • Mikro-koaxiálny kábel
   • PUR
   • PVC
   • Guma
   • Polo-tuhý kábel
   • Kábel s jedným vodičom
   • Jeden vodič
   • Pevný vodič
   • Špeciálne navrhnuté svorky
   • Viaclankový vodič
   • Teflon®
   • Tefzel®
   • Vodič
   • Vodič so špeciálnou izoláciou

   Možnosti spracovania

   Odizolovanie koaxiálneho káblaSpracovanie koaxiálneho kábla
   Spracovanie flexibilného káblaSpracovanie HELIAX kábla
   Narezanie na dĺžku s pílouSpracovanie diskrétneho kábla
   Odizolovanie diskrétneho káblaCelkové alebo čiastočné odizolovanie vľavo a vpravo
   Celkové odizolovanieSpracovanie mikro-koaxiálneho kábla
   Viac-vrstvové odizolovanieViac-vrstvový so spracovaním tienenia (Koax, Hybrid, atď.)
   Viac-krokové odizolovanieČiastočné odizolovanie
   Spracovanie polo-tuhého kábla

   Ďalšie informácie

   Princíp fungovania

   V dnešných moderných komunikačných technológiách, so zvyšujúcimi sa nárokmi na prenos dát, a s ohľadom na objem a bezpečnosť údajov, vzniká nutnosť využiť viac komplexné prenosové mechanizmy. To zvyšuje požiadavky na anténne komponenty. V dôsledku toho sa tiež zvyšujú nároky na spracovanie mikro-koaxiálnych káblov potrebných pre tieto anténne komponenty.

   • Je prakticky nemožné dosiahnuť požadovanú dĺžkovú toleranciu ručnou prácou alebo poloautomatickými nástrojmi
   • Preto musia byť konce káblov systematicky testované. Použitie mikroskopov alebo lupy je neefektívne a kvalita takýchto meraní podlieha výkyvom. Skúsenosti ukázali, že individuálne hodnotenie kvality takýchto jemných štruktúr sa líši v závislosti od dennej doby a od osoby k osobe
   • Prenos káblov medzi jednotlivými krokmi je tiež problematická. Aj najmenšie dotknutie sa konca kábla ho môže ohnúť a tým ho znehodnotiť. V najhoršom prípade to môže viesť k zlyhaniu konečného produktu

   Naším riešením tejto výzvy je CoaxCenter 6000. Automatizuje všetky kroky spracovania kábla v jednej vysoko flexibilnej strojovej platforme. Po odrezaní kábla je jeho koniec držaný jedným uchopovačom počas všetkých procesov jeho spracovania. To znamená, že neexistuje presun kábla. Kábel si zachová svoju presnú polohu a preto je ďalej podávaný jednotlivým stanicou s maximálnou polohovou presnosťou. Tieto stanice boli špeciálne navrhnuté pre náročné požiadavky tejto aplikácie:

   • RotaryUnit 6000:Táto stanica je jedinečnou rotačnou odizolovacou jednotkou v ktorej sa jednotlivé vrstvy kábla narežú a odizolujú s najvyššou presnosťou. Centrovacie zariadenie, ktoré sa skladá zo šiestich segmentov, zistí aby sa kábel počas rezania udržiaval v optimálnej polohe bez poškodenia upínacím tlakom. Odizolované časti kábla sa odstránia silnou extrakciou. Mechanika a extrakcia sú navrhnuté tak, aby boli prevádzkované vo viacerých zmenách bez nutnosti prerušenia kvôli údržbe
   • QCam 360:Qcam 360 je kamerový systém s extrémne vysokou kvalitou, ktorý kontroluje a testuje konce káblov priamo po odizolovaní. Okrem toho môže QCam 360 otestovať ďalšie procesné kroky, ako napríklad určiť, či je koncovka na krimpovanie správne umiestnená na konci káblu
   • Po automatickom vykonaní všetkých krokov procesu sa kábel nastaví pomocou špeciálne vyvinutej pinzety bez poškodenia koncov káblov

   Okrem špeciálne vyvinutých spracovateľských staníc môžu byť integrované aj krimpovacie lisy a iné stanice od rôznych dodávateľov. QCam 360 môže taktiež skontrolovať procesné kroky vykonané týmito stanicami.

   Technické špecifikácie

   Priemer materiálu

   Maximum 5.5 mm (0.21")

   Prierez vodiča

   0.005 mm2 (40 AWG)

   Dĺžka obrobku

   Minimum 15 mm (0.59") + dĺžky odizolovaní           Maximum 1,000 mm (39.4"), dlhšia dĺžka kábla možná s aktívnou odkladacou jednotkou*

   Dĺžka odizolovania

   Minimum 0.1 mm (0.004“)
   Maximum strana 1: 58 mm (2.28")
   Maximum strana 2: 38 mm (1.49")

   Tolerancia dĺžky odizolovania

   +/– 50 μm (v závislosti na type kábla a naprogramovaní)

   Presnosť merania

   10 μm

   Rýchlosť produkcie

   Rez a Odizolovanie: 1,200 ks/h (100 mm (3.93") dlhé, 3-krokové odizolovanie na oboch stranách)
   Rez, Odizolovanie a Kvalita: 1000 ks/h (100 mm (3.93") dlhé, 3- krokové odizolovanie na oboch stranách)

   Rozmery (L x W x H)

   1,300 x 800 / 900 x 1,400 mm (51.18 x 31.49 / 35.43 x 55.11") 
   (2,200 mm (86.61") so zdvihnutým krytom)

   Rozmery (D x Š x V) vrátane jednotky WireStacker a WireStraightener

   2,000 x 800 / 900 x 1,400 mm (78.74 x 31.49 / 35.43 x 55.11")
   (2,200 mm (86.61") so zdvihnutým krytom)

   Váha

   407 kg (897 lbs.)

   Napájanie

   100/120 VAC, 200/240 VAC, 800 VA, 50/60Hz

   Prívod stlačeného vzduchu

   6 bar (87 psi) bez-olejový, suchý a filtrovaný stlačený vzduch
   V priemere 65 l/min, maximum 400 l/min
   Vzduchová hadica 12/9 mm, max dĺžka 10 metrov

   Prehlásenie o zhode CE

   CoaxCenter 6000 spĺňa všetky smernice CE and EMC týkajúce sa mechanickej a elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

   Dôležitá poznámka

   Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia spôsobilosti zariadenia.1)

   1) *1) závisí od priemeru a tuhosti kábla

   Nové produkty