Kategórie

CoaxStrip 5300 RX

CoaxStrip 5300 RX
Programovateľné zariadenie na odizolovanie extrémne tenkých mikrokoaxiálnych káblov s priemerom od 0.07 mm (AWG 42) vo veľmi krátkom cykle.

Obsahuje novú vysokorýchlostnú odizolovaciu hlavu garantujúcu maximálnu precíznosť a redukujúcu čas potrebný na preventívnu údržbu. Je vhodná na použitie v zdravotníckom priemysle a pri spraco-vaní anténnych komponentov, alebo zariadeniach pre rôzne priemyselné určenie. V konečnom dôsledku ,počas produkcie je dosahovaný vysoký kvalitatívny štan-dard, presnosť a spoľahlivosť.

Funkcie

Programovateľné nastavenie každého programového kroku:

  • Pozícia odizolovania
  • Priemer odizolovania
  • Rýchlosť posuvu odizolovacích nožov
  • Rýchlosť otáčania odizolovacej hlavy
  • Smer otáčania odizolovacej hlavy
  • Čas orezania izolácie
  • Pootvorenie nožov pred stiahnutím izolácie (Wayback)
  • Dĺžka odizolovania (čiastočného odizolovania)
  • Rýchlosť sťahovania izolácie
  • Sťahovanie izolácie za / bez rotácie odizolovacej hlavy
  • Sila stlačenia pri odizolovaní

   Špeciálne funkcie

    • Spracovanie vodičov s preddefinovanými parametrami nastavenia
    • Iguana TM softvér na spracovanie vodičov (opcia)
    • Diagnostické funkcie
    • Rôzne užívateľské úrovne chránené heslom
    • Vybavené odsávaním ostatkov izolácie (funkcia redukujúca interval preven-tívnej údržby)
    • Vysoký výkon s výnimočnou presnosťou

     Technické špecifikácie

     VlastnosťHodnota
     Max. Priemer kábla2 mm (0.079”)

     Min. vnútorný priemer

     0.07 mm (0.003”)

     Priemer – min krok

     0.01 mm (0.001”)

     Max. dĺžka odizolovania

     29 mm (1.14”)

     Dĺžka odizolovania–min krok

     0.01 mm (0.001”)

     Max. krokov odizolovania

     9

     Uchytávanie kábla

     Motoricky s programovateľnou silou stlačenia izolácie

     Produkčné množstvo

     650 ks. / hodinu (v závislosti od typu kábla a programu)

     Programová kapacita

     1000 vodičov / 100 vodičových listov

     Komunikačné rozhrania

     RS 232, nožný spúšťač

     Napájanie

     100 / 240 VAC: fuse 3.15 A/T
     50 – 60 Hz, 100 VA

     Stlačený vzduch

     0.4 – 0.6 Mpa (4 – 6 bar)

     Rozmery (D x Š x V)

     494 x 140 x 218 mm (19.4 x 5.5 x 8.6”)

     Váha

     9 kg (20 lbs)

     CE – Konformita

     CoaxStrip 5300 RX plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež predpisom vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu.

     Dôležité upozornenie

     Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

     Nové produkty