Kategórie

PullTester 25

PullTester 25
Testovacie zariadenie sily ťahu Schleuniger PullTester 25 je dvojstupňový motorizovaný stolný prístroj na meranie sily ťahu pri testovaní spojenia krimpovaných vodičov, rovnako ako aj kovových spojení, zváraných ultrazvukom, v širšom rozsahu. Tieto namerané hodnoty sú nepostrádateľnými parametrami (IEC 60 352-2 štandard) pre zabezpečenie kontroly kvality. Tento štandárd vyžaduje uskutočnenie meraní pre maximálne hodnoty pôsobiacej sily (deštruktívny test). Tento univerzálny prístroj má dva rozsahy merania, ktoré sú jednotlivo kalibrované aumožňujú jeho použitie so škálou 500 N ako meradlo pre malé vodiče, tak aj ako meradlo pre väčšie vodiče s použitím škály 1000 N. Možnosť použitia dvojitého rozsahu meraní zaisťuje najvyššiu presnosť pre najširšiu škálu aplikácií.

Ručné alebo pneumaticky ovládané zariadenia na skúšku ťahom môžu poskytovať nekonzistentné údaje, súvisiace s činnosťou operátora alebo rýchlosťou ťahu. IEC norma špecifikuje, že skúška ťahom musí byť vykonávaná so stálou intenzitou. Schleuniger PullTester 25 je vybavený motorom s riadenými otáčkami, ktorý zabezpečuje stály ťah v celom rozsahu merania pre opakovateľné a presné údaje. Ťažnú silu možno merať v librách, Newtonoch alebo kilo librách. Štandardný 12-polohový držiak terminálov pojíma širokú škálu koncoviek pre väčšinu aplikácií. K dispozícii sú na vyžiadanie rôzne koncovky.

Aplikácie

Z celého radu testovacích zariadení PullTester 25 je základný model. Jeho náprotivok, Pull-tester 26 má viac funkcií na prispôsobenie skúšky prísnejším požiadavkám. Stroj je schopný testovať ťažnú silu až do 500 Newtonov (110 libier) a je vhodný predovšetkým pre zabezpečenie kvality vo výrobnom prostredí.

Výhody pre zákazníka

  • Jednoduchý LCD displej pre ľahké čítanie údajov ťažnej sily
  • Motor s riadením rýchlosti pre dodržanie stálej sily ťahu v celom rozsahu meraní
  • Rôzne sily ťahu
  • Dvojitý rozsah pre lepšiu presnosť v širokom rozsahu meraní vodičov
  • Rozhranie RS 232 pre krivkovú analýzu a prenos do softvéru Microsoft EXCEL

Technická špecifikácia

Vlastnosť Hodnota
Rozsah merania Štandard: 0 – 500 N a 0 – 1000 N (0 – 110 lb. a 0 – 220 lb.), sú možné iné variácie

Jednotky merania

N, Kp, lb.

Displej

LCD 6-číselný

Presnosť aplikovanej sily

0.2% z celej škály

Prevádzková teplota

0 – 50°C

Maximálny ťah

43 mm (1.69”)

Čas cyklu

Variabilný: 2 rýchlosti: 50 alebo 100 mm/min. (3.9”/min.)

Režimy ťahu

Ťah + Zlom: Normálna skúška ťahom až do roztrhnutia vodiča

Dátová pamäť prístroja

Nie je dostupná

Kontrola

Výstup na displeji prístroja, voliteľný štatistický softvér WinCrimp pre vizuálne zobrazenie harmonogramu síl v PC a možnosťou výstupu do Microsoft ® Excel

Ochrana nastavení

IP 20

Možnosti tlače

Áno, pripojenie ku tlačiarni a/alebo cez PC s softvérom WinCrimp cez RS 232

Sieť

Iba jedno zariadenie, ale v kombinácii so zariadením na kontrolou sily a výšky krimpovania cez WinCrimp softvér.

Rozhranie

RS 232

Motor

Motor 24 VDC

Napájanie

24 VDC

Váha

Približne 18 lb. (8 kg)

Rozmery (D x Š x V)

180 x 130 x 380 mm (7 x 5 x 15”)

CE-Konformita

PullTester 25 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

{reg/}
Nové produkty