Kategórie

SmartDetect pre UniStrip 2300

SmartDetect pre UniStrip 2300
Inovatívna možnosť sledovania kvality.

Prehľad

SmartDetect je vysoko inovatívna možnosť sledovania kvality. Senzorom riadený systém monitoruje cely proces odizolovania v reálnom čase a deteguje akýkoľvek kontakt medzi odizolovacím nožom a vodičom. Túto funkcie je možné aktivovať počas nárezu a stiahnutia izolácie pre potreby kontroly kvality.

V nastaveniach môže používateľ určiť, ako sa má stroj správať pri detekcii kontaktu vodiča. Vodič môže byť buď automaticky rozrezaný na kusy, alebo môže operátor určiť, či je možné kábel ešte použiť. Dotyk vodiča cez čepele spôsobí, že sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, ktoré bude navyše podporované pípnutím (ak je tak nastavené).

Výkon 

Strata výkonu so zapnutou funkciou SmartDetect je veľmi malá a nepresahuje 100 ms.

Kompatibilita s dostupnými možnosťami a nožmi 

SmartDetect je možné použiť so všetkými súčasnými dostupnými možnosťami (malé uchopovacie čeľuste, súprava vzduchovej trysky, vzduchová a sacia súprava) a všetky dostupné UniStrip 2300 nože.

Inštalácia SmartDetect

Funkcia SmartDetect môže byť nainštalovaná priamo pri objednávke zariadenia alebo dodatočne nainštalovaná vyškolených technikom. Upozornenie: Funkciu SmartDetect je možné inštalovať iba od sériového čísla 9800.

    Nové produkty