Kategórie

CrimpCenter 64

CrimpCenter 64
Profesionálny narážací automat pre až 4 spracovateľské stanice pre vysokovýkonné a precízne spracovanie vodičov.

Prehľad

CrimpCenter 64 je plne automatické krimpovacie zariadenie s otočným ramenom s až štyrmi spracovateľskými stanicami. Pri maximálnej rýchlosti podávania 12 m/s (39,4 ft/s), CrimpCenter 64 umožňuje vysoko kvalitné krimpovanie, aplikáciu tesnenia, skrútenie a pocínovanie vodičov s prierezmi od 0,13 do 6 mm² (26 - 10 AWG) pri maximálnej produktivite.

 • Vysoký výkon a krátke doby nastavenia
 • Jednoduchá obsluha s moderným softvérom a dotykovou obrazovkou
 • Jednoduchá integrácia do počítačovej siete
 • Široká škála opcií a doplnkov

Rozsah aplikácie

CrimpCenter 64 je plne automatický krimpovacie zariadenie pre až štyri spracovateľské stanice určené pre maximálnu rýchlosť, presnosť, rýchle výmeny a dlhodobú životnosť. Rôzne možnosti konfigurácie umožňujú spracovanie rôznych aplikácií. Dynamické a výkonné servopohony v kombinácii s inteligentným riadiacim systémom poskytujú vysokú mieru výroby, aby spĺňali najnáročnejšie výrobné plány. Výrobné parametre sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky. Intuitívne grafické používateľské rozhranie skracuje čas potrebný na zaškolenie personálu a minimalizuje chyby pri zadávaní parametrov. Všetky parametre, ako sú dáta o vodičoch, krimpovacie údaje alebo údaje o tesneniach, je možné uložiť a načítať na budúce použitie. Elektronická dokumentácia vrátane prevádzkových pokynov, identifikačných výkresov náhradných dielov a schém je uložená elektronicky v softvéri stroja na okamžitý prístup v prípade potreby.

Možnosti spracovania

Odizolovanie v stredeOdizolovanie koaxiálneho kábla
Navíjanie (AutoCoiling System)Krimp / Krimp (rozdielne terminály)
Krimp / Krimp (rovnaké terminály)Krimp / Krimp
Krimp na Krimp (uzatvorená slučka)Krimp na skrútenie / pocínovanie
Tvrdý obal / mini tesnenieZnačenie
Tesnenie / tesnenie (rovnaké terminály a tesnenia)Tesnenie na krimp
Tesnenie na tesnenieTesnenie na skrútenie / pocínovanie
Skrútenie / pocínovanie oboch koncovDvojvrstvové odizolovanie

Ďalšie informácie

Spracovateľské stanice

Spracovateľské stanice komunikujú pomocou TCP/IP pre rýchlu internú komunikáciu a vysoké výrobné rýchlosti.

 • UniCrimp 221 Krimpovacia stanica s integrovaným CFM 20
 • UniCrimp 222 Krimpovacia stanica s integrovaným CFM 20 a s elektronickým ovládaním krimpovacej výšky
 • SLU 3000 stanica pre aplikáciu tesnení s rôznymi možnosťami monitorovania procesu
 • SLD 4100 modul s dvojitým uchopovaním
 • STW 1100 zatáčacia stanica
 • STS 1100 cínovacia stanica
 • CoaxStrip 5400 odizolovacia stanica pre koaxiálne káble

Zvýšte vašu produktivitu

Zariadenia CrimpCenter ponúkajú rýchlosť posuvu až 12 m/s (39,4 ft / s), jemne vyladený pohyb otočného ramena, optimalizovanú internú komunikáciu a plne integrované spracovateľské stanice a ponúkajú bezkonkurenčnú úroveň výkonu pre najnáročnejšie aplikácie. Aby sa minimalizovali prestoje, zariadenie CrimpCenter 64 využíva mechanizmy rýchlej výmeny, takže vodiče drôtov, nože a podávacie pásy sa dajú rýchlo vymeniť bez použitia nástrojov. CrimpCenter 64 je kompatibilný s inovatívnym systémom Schleuniger ToolingShuttle System (TSS). ToolingShuttle 61 kombinuje krimpovací aplikátor, kotúč s terminálmi a navíjač papiera v jednej mobilnej jednotke, aby sa minimalizovali zmeny aplikátora a terminálu. Aby sa ďalej optimalizovala výroba, môže sa zariadenie CrimpCenter 64 ľahko integrovať do akejkoľvek siete pomocou štandardného protokolu TCP / IP. Voliteľný softvér EASY ProductionServer sa dá použiť na pripojenie všetkých vašich zariadení CrimpCenter a umožňuje centrálnu správu výrobných objednávok a distribúciu objednávok k jednotlivým strojom CrimpCenter.

Technické špecifikácie

Spracovateľské stanice

4 (max. 3 krimpovacie stanice)

Dĺžka obrobku

55 mm – 65 m (2.17” – 213 ft)
Opcia od 35 mm (1.38”)

Dĺžka odizolovania

Strana 1: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”) Opcia až do 26 mm (1.02”)
Strana 2: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”)

Prierez vodiča

0.13* – 6 mm² (26* – 10 AWG)
Opcia do 0.05 mm² (30 AWG)

Rýchlosť podávania

Max. 12 m/s (39.4 ft/s)

Rozmery (D x Š x V)

3,740 x 1,450 x 1,850 mm (147 x 57 x 73”)
2 m základ – zatvorený kryt

Výška (bezpečnostný kryt otvorený)

2.85 m (112”)

Váha

cca. 595 kg (1,312 lbs.) vrátane základného zariadenia a bezpečnostného krytu
cca. 928 kg (2,046 lbs.) max. vrátane spracovateľských staníc a opcií

Prehlásenie o zhode CE

CrimpCenter 64 spĺňa všetky smernice CE and EMC týkajúce sa mechanickej a elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia spôsobilosti zariadenia.

* Pre prierezy menšie ako 0.22 mm² (24 AWG) je nutné otestovať spracovanie vzoriek.

Nové produkty