Kategórie

SealCleaner 20

SealCleaner 20
Čistiaca stanica pre čistenie a sušenie olejových tesnení pomocou špeciálnych utierok.

Výhody pre zákazníka

  • Časovo riadený proces
  • Automatické vypnutie motora po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu
  • Automatický regulátor vstupného napätia
  • Odnímateľná nádoba na tesnenia, jednoduché naplnenie a vyprázdnenie
  • Ovládacie tlačidlá pre zapnutie / vypnutie, spustenie a zastavenie
  • Prívod vzduchu pre najlepšie výsledky čistenia

Technická špecifikácia

Vlastnosť Hodnota
Napájanie 115 – 240VAC / 50/60Hz, max. 0.3kW

Stlačený vzduch

min. 6 bar (87 psi) suchý,a filtrovaný vzduch bez  oleja

Časovač

0 – 50 min

Maximálne zaťaženie

3 kg (6.6 lbs)

Rozmery (D x Š x V)

400 x 300 x 450 mm (12 x 16x 18”)

Váha

11 kg (24 lbs)

CE – Konformita

SealCleaner 20 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia..

Nové produkty