Kategórie

CrimpCenter 67

CrimpCenter 67
Profesionálny narážací automat pre až 7 spracovateľských staníc poskytuje maximálny výkon a flexibilitu pre vysokovýkonné a precízne spracovanie vodičov.

Prehľad

Flexibilný a vysoko výkonný model CrimpCenter 67 má na jednej platforme až 7 staníc (max. 3 krimpovacie stanice) a je špecializovaný pre zákazníkov s veľkým množstvom rozličných štandardných a špeciálnych aplikácií, ako sú krimpovanie, zdvojovanie, aplikácia tesnenia, pocínovanie alebo skrútenie. je možné spracovať rozličné množstvo aplikácií bez výmeny vybavenia. Veľký model série 6 spracováva oba konce kábla v jednom automatizovanom procese.

Rozsah aplikácie

CrimpCenter 67 je plne automatické krimpovacie zariadenie pre až sedem spracovateľských staníc navrhnutých pre maximálnu rýchlosť, flexibilitu, presnosť, rýchle obmeny a dlhodobú životnosť. Rôzne možnosti konfigurácie umožňujú spracovanie rôznych aplikácií. Dynamické a výkonné servopohony v kombinácii s inteligentným riadiacim systémom poskytujú vysokú mieru výroby, aby spĺňali najnáročnejšie výrobné plány. Výrobné parametre sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky. Intuitívne grafické užívateľské rozhranie skracuje čas potrebný na zaškolenie personálu a minimalizuje chyby pri zadávaní parametrov. Všetky parametre, ako sú dáta o vodičoch, krimpovacie údaje alebo údaje o tesneniach, je možné uložiť a načítať na budúce použitie. Elektronické katalógy vrátane prevádzkových pokynov, identifikačných výkresov náhradných dielov a schém sú všetky elektronicky uložené v softvéri stroja na okamžitý prístup v prípade potreby.

Možnosti spracovania

Odizolovanie v stredeOdizolovanie koaxiálneho kábla
Navíjanie (ACS)Stláčanie – odporové zváranie (KM-CFK)
Krimp / Krimp (rozdielne terminály)Krimp / Krimp (rovnaké terminály)
Krimp / Tesnenie (rozdielne terminály)Krimp na krimp
Krimp na krimp (uzatvorená slučka)Krimp na skrútenie / pocínovanie
Tvrdý obal / mini tesneniaZnačenie
Tesnenie / tesnenie (rovnaké terminály a tesnenia)Tesnenie na krimp
Tesnenie na tesnenieTesnenie na skrútenie/pocínovanie
Skrútenie/pocínovanie na oboch koncochSkrútenie na pocínovanie/krimpovanie
Dvojvrstvové odizolovanie

Ďalšie informácie

Spracovateľské stanice

Processing stations communicate via TCP/IP for short internal communication times and flexible configurations.

  • UniCrimp 220 A Krimpovacia stanica s integrovaným CFM 20 a s elektronickým ovládaním krimpovacej výšky
  • SLU 3000 stanica pre aplikáciu tesnení s rôznymi možnosťami monitorovania procesu
  • SLD 4100 modul s dvojitým uchopovaním
  • STW 1100 zatáčacia stanica
  • STS 1100 cínovacia stanica
  • CoaxStrip 5400 odizolovacia stanica pre koaxiálne káble

Zvýšte vašu produktivitu

Zariadenia CrimpCenter ponúkajú rýchlosť podávania až 12 m/s (39,4 ft / s), jemne vyladený pohyb otočného ramena, optimalizovanú internú komunikáciu a plne integrované spracovateľské stanice a ponúkajú bezkonkurenčnú úroveň výkonu pre najnáročnejšie aplikácie. Aby sa minimalizovali prestoje, zariadenie CrimpCenter 67 využíva mechanizmy rýchlej výmeny, takže vodiace lišty, nože a podávacie pásy sa dajú rýchlo vymeniť bez použitia nástrojov. Zariadenie CrimpCenter 67 je kompatibilné s inovatívnym systémom Schleuniger ToolingShuttle System (TSS). ToolingShuttle 61 kombinuje krimpovací aplikátor, cievku terminálu a navíjač papiera v jednej mobilnej jednotke, aby sa minimalizovali zmeny aplikátora a terminálu. Aby sa ďalej optimalizovala výroba, môže sa zariadenie CrimpCenter 67 ľahko integrovať do akejkoľvek siete so štandardným protokolom TCP / IP. Voliteľný softvér EASY ProductionServer sa dá použiť na pripojenie všetkých vašich zariadení CrimpCenter a umožňuje centrálnu správu výrobných objednávok a distribúciu objednávok k jednotlivým strojom CrimpCenter.

Technické špecifikácie

Spracovateľské stanice

7 (maximum 3 krimpovacie stanice)

Dĺžka obrobku

55 mm – 65 m (2.17” – 213 ft)
Opcia od 35 mm (1.38”)

Dĺžka odizolovania

Strana 1: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”) Opcia až do 26 mm (1.02”)
Strana 2: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”)

Prierez vodiča

0.13* – 6 mm² (26* – 10 AWG)
Opcia do 0.05 mm² (30 AWG)

Rýchlosť podávania

Maximum 12 m/s (39.4 ft/s)

Rozmery (D x Š x V)

3,740 x 1,750 x 1,850 mm (147 x 69 x 73”)
2 m base – kryt zatvorený

Výška (Bezpečnostný kryt otvorený)

2.85 m (112”)

Váha

cca. 625 kg (1,378 lbs.) vrátane základného zariadenia a bezpečnostného krytu
cca. 980 kg (2,160 lbs.) Max. vrátane spracovateľských staníc a opcií

Prehlásenie o zhode CE

CrimpCenter 67 spĺňa všetky smernice CE and EMC týkajúce sa mechanickej a elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia spôsobilosti zariadenia.

* Pre prierezy menšie ako 0.22 mm² (24 AWG) je nutné otestovať spracovanie vzoriek.

Nové produkty