Kategórie

CrimpCenter 67 HD 16

CrimpCenter 67 HD 16
Profesionálny narážací automat pre až 4 spracovateľské stanice pre spracovanie veľkých vodičov s prierezom až do 16 mm² (10 - 6 AWG).

Prehľad

CrimpCenter 67 HD16 je plne automatické krimpovacie zariadenie s otočným ramenom s až 4 spracovateľskými stanicami. Je ideálny pre stredné až veľké káblové aplikácie, zvyčajne pre priezy od 6 do 16 mm² (10 - 6 AWG). Toto všestranné plne automatické krimpovacie zariadenie s maximálnou rýchlosťou podávania do 12 m / s (39,4 ft / s) umožňuje vysoko kvalitné krimpovanie, aplikáciu tesnenia a skrútenie vodičov pri maximálnej produktivite.

  • Výroba väčších káblov s prierezom do 16 mm² (6 AWG)
  • Vysoký výkon a krátke doby nastavenia
  • Jednoduchá obsluha s moderným softvérom a dotykovou obrazovkou
  • Jednoduchá integrácia do počítačovej siete
  • Široká škála opcií a doplnkov

Rozsah aplikácie

CrimpCenter 67 HD16 je výkonné, plne automatické krimpovacie zariadenie pre až štyri spracovateľské stanice navrhnuté pre maximálnu rýchlosť, flexibilitu, presnosť, rýchle obmeny a dlhodobú životnosť. Rôzne možnosti konfigurácie umožňujú spracovanie rôznych aplikácií. Dynamické a výkonné servopohony v kombinácii s inteligentným riadiacim systémom poskytujú vysokú mieru výroby, aby spĺňali najnáročnejšie výrobné plány. Výrobné parametre sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky. Intuitívne grafické užívateľské rozhranie skracuje čas potrebný na zaškolenie personálu a minimalizuje chyby pri zadávaní parametrov. Všetky parametre, ako sú dáta o vodičoch, krimpovacie údaje alebo údaje o tesneniach, je možné uložiť a načítať na budúce použitie. Elektronické katalógy vrátane prevádzkových pokynov, identifikačných výkresov náhradných dielov a schém sú všetky elektronicky uložené v softvéri stroja na okamžitý prístup v prípade potreby.

Možnosti spracovania

Krimp na krimpZnačenie
Tesnenie na krimpovanieTesnenie na tesnenie
Dvojvrstvové odizolovanie

Ďalšie informácie

Spracovateľské stanice

Spracovateľské stanice komunikujú pomocou TCP/IP pre rýchlu internú komunikáciu a vysoké výrobné rýchlosti.

  • UniCrimp 500 A krimpovacia stanica s opciou monitorovania krimpovacej sily
  • SLU 3000/3100 stanica pre aplikáciu tesnení s rôznymi možnosťami monitorovania procesu
  • Integrácia špeciálnych staníc od tretích strán pre rôzne možnosti spracovania a monitorovania kvality

Zvýšte vašu produktivitu

Zariadenia CrimpCenter ponúkajú rýchlosť podávania až 12 m/s (39,4 ft / s), jemne vyladený pohyb otočného ramena, optimalizovanú internú komunikáciu a plne integrované spracovateľské stanice. Aby sa minimalizovali prestoje, zariadenie CrimpCenter 67 HD16 využíva mechanizmy rýchlej výmeny, takže vodiče, nože a podávacie pásy sa dajú rýchlo vymeniť bez použitia nástrojov. Aby sa ďalej optimalizovala výroba, môže sa zariadenie CrimpCenter 67 HD16 ľahko integrovať do akejkoľvek siete so štandardným protokolom TCP / IP. Voliteľný softvér EASY ProductionServer sa dá použiť na pripojenie všetkých vašich zariadení CrimpCenter a umožňuje centrálnu správu výrobných objednávok a distribúciu objednávok k jednotlivým strojom CrimpCenter.

Technické špecifikácie

Spracovateľské stanice

4 (maximum 2 krimpovacie stanice)

Dĺžka obrobku

55 mm – 65 m (2.17” – 213 ft)

Dĺžka odizolovania

Strana 1: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”) Opcia až do 26 mm (1.02”)
Strana 2: 0.1 – 18 mm (0.004 – 0.71”)

Prierez vodiča

6 – 16 mm² (10 – 6 AWG)
Opcia 0.13 – 6 mm² (26 – 10 AWG) alebo 6 – 25 mm² (10 – 4 AWG)

Rýchlosť podávania

Maximum 12 m/s (39.4 ft/s)

Rozmery (D x Š x V)

3,740 x 1,800 x 2,500 mm (147 x 70 x 98”)
2 m base – kryt zatvorený

Výška (Bezpečnostný kryt otvorený)

2.85 m (112”)

Váha

cca. 750 kg (1,653 lbs.) vrátane základného zariadenia a bezpečnostného krytu
cca. 1,150 kg (2,535 lbs.) Max. vrátane spracovateľských staníc a opcií

Prehlásenie o zhode CE

CrimpCenter 67 HD16 spĺňa všetky smernice CE and EMC týkajúce sa mechanickej a elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia spôsobilosti zariadenia.

Nové produkty