Kategórie

STW 1100

STW 1100
Zatáčacia stanica pre narážacie automaty CrimpCenter. Zatáča konce lankových vodičov a obvykle sa používa v spojení so stanicou na cínovanie STS 1100.

Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii STW 1100 môže byť namontovaná na akúkoľvek krimpovaciu stanicu s pomocou štandardnej základnej dosky aplikátora pre rýchlu zmenu. Takým spôsobom môže byť rýchlo odmontovaná pri prechode od zatáčaniu ku krimpovaniu (a opačne) bez nutností opätovnej kalibrácie pozície stanice. Pri použití ako samostatnej stanice, STW 1100 zaberá veľmi málo miesta, čo je ideálne pre zložité aplikácie, ktoré vyžadujú väčší počet spracovateľských staníc. Sila uchopovača sa môže nastavovať v závislosti od vodiča a prierezu. Prevádzka STW 1100 je jednoduchá a plne integrovaná bez ohľadu na to, či sa používa ako samostatná stanica alebo je namontovaná na krimpovaciu stanicu. Parametre zatáčania sa programujú priamo v operačnom softvéri EASY CrimpCenter a môžu byť uložené a vyvolané kedykoľvek.

Príklady spracovania

Nižšie uvedené aplikácie vyžadujú zapletaciu stanicu STW 1100, cínovaciu stanicu STS 1100 a ďalšie stanice pre spracovanie vodičov.  Možné konfigurácie závisia od počtu staníc CrimpCenter, ktorými disponuje zákazník.

= možné CC 63CC 64CC 67CC 36

Zatáčanie & cínovanie plus krimpovanie

stw1100-01

Zatáčanie & cínovanie plus utesňovanie

stw1100-02 -
Zatáčanie & cínovanie oboch koncov stw1100-03 - -

Dvojité krimpovanie (so zatáčaním, cínovaním a krimpovaním)

stw1100-04 - -

Možnosti

  • Základný rám (v prípade použitia ako samostatnej stanice)
  • 23 mm dĺžka konca zatáčaného vodiča 1 (v závislostí od vodiča; potreba testovania)
  • Platňa adaptéra pre JAM-verziu

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Prierez vodiča Až do 2.5 mm2 (AWG 14); v závislostí od vodiča až do 4 mm2 (AWG 12)

Dĺžka konca zatočenia 1

4 – 18 mm (23 mm opcia; v závislostí od vodiča)

Dĺžka konca zatočenia 2

4 – 18 mm

Ovládanie

Programovateľné priamo v operačnom softvéri   EASY CrimpCenter

Napájanie

24 V DC, 1.5 A

Prívod vzduchu

min. 6 bar stlačený vzduch, bez oleja, suchý a filtrovaný

Rozmery (Š x H x V)

80 x 315 x 160 mm

Váha

4.22 kg

CE-Konformita

STW 1100  plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty