Kategórie

AutoCoiling System

Archív
AutoCoiling System
Modulárny systém stáčania a viazania pre CrimpCenter Modulárny AutoCoiling System eliminuje potrebu na predĺženie odkladacej vane stro-ja a súčasne redukuje výrobnú plochu potrebnú pre výrobu dlhých vodičov. Systém automaticky stáča viaže ukladá vodiče podľa veľkosti produkčnej dávky. Vďaka flexi-bilnému a modulárnemu návrhu môže byť systém dodatočne doplnený do série stro-jov CrimpCenter .
CrimpCenter with integrated CoilingUnit 60, CoilTaper 60 and CoilStacker 60

CrimpCenter s integrovaným CoilingUnit 60, CoilTaper 60 a CoilStacker 60

CoilingUnit 60 (Stláčacia jednotka 60) automaticky stáča dlhé vodiče do kruhového tvaru. Môže pracovať v rozsahu od dĺžky vodiča cca. 4 m do viac ako 30 m . CoilTa-per 60 (Viazacia jednotka 60) môže byť pridaná pre lepšiu manipuláciu pri nasledujú-cich krokoch. Stočené a zviazané vodiče môžu byť potom ukladané v CoilStacker 60 (Zásobník stočených vodičov 60). CoilStacker 60 má 2 horizontálne proti sebe orien-tované preklápajúce sa držiaky umožňujúce ľahké manuálne odoberanie stočených vodičov. Tieto vyžadujú min. priestor na skladovanie a jednoduchú manipuláciu.

Funkčný popis

Po spracovaní vodiča na CrimpCenter/strana 1 (napr. aplikácia gumičky a narazenie kontaktu) lineárny uchopovač pre - podá vodič do uchopovača/držiaka v stáčači . Nasledujúci popdávjúci/stáčací proces je zrealizovaný za pomoci dvoch výkonných a synchronizovaných servomotorov . Po spracovaní strany 2 môže byť vodič zviazaný lepiacou páskou (opcia) a je ukladaný do dávky podľa požadovaného produkčného množstva (opcia).

Špeciálne vlastnosti

  • Jednoduchá obsluha cez CrimpCenter EASY softvér a dotykovú obrazovku
  • Prispôsobené pre CrimpCenter sériu strojov namiesto odkladacej vane
  • Vysoký výkon s minimálnymi požiadavkami na pracovnú plochu
  • Jednoduché nastavenie so separátnym napájacím zdrojom
  • Produkcia jednotlivých vodičov s/bez tesniacej gumičky a kontaktu objstanne
  • Nepretržité meranie dĺžky vodiča pomocou enkodéra

Technické dáta

Vlastnosť Hodnota
Dĺžka vodiča Od cca. 4 m do viac ako 30 m (13.12 ft. – 98,4 ft.) (v závislosti od priemeru vodiča, zhotovenie vzoriek nutné )

Prierez vodiča

0.35 – 2.5 mm2 / 22 – 13 AWG

Rýchlosť posuvu vodiča

max. 9 m/s (5,72 ft./s) (v závislosti od vodiča)

Priemer stáčania

ca. 250 mm / 9,84”

Napájanie

1 kVA (Zapojenie do CrimpCenter)

Stlačený vzduch

min. 6.5 bar, zbavený vlhkosti , filtrovaný a bez oleja

Rozmery (L × W × H)

1000 mm x 720 mm x 1700 mm (39.37” x 28.35” x 66,99”)
(komplet s CoilTaper a CoilStacker)

Váha

CCA. 120 kg (prídavný CoilTaper 60 cca. 25 kg a CoilStacker 60 cca. 30 kg)

CE – Konformita

Zariadenie AutoCoiling inštalované na CrimpCenter strihacích strojoch plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a taktiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu a bezpečnosť.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu

 
Nové produkty