Kategórie

CoaxStrip 5300 NT

Archív
CoaxStrip 5300 NT
Programovateľné zariadenie na odizolovanie koaxiálnych káblov CoaxStrip 5300 NT je plne programovateľné multifunkčné zariadenie na odizolovanie mikrokoaxiálnych, koaxiálnych, triaxiálnych, viac-žilových káblov a jednožilových vodičov. Vďaka sofistikovanému centrovaniu kábla a perfektnej mechanickej precíz-nosti je predurčený na použitie pre odizolovanie problémových vodičov ako mikrokoa-xiálne káble, káble s mäkkou izoláciou, alebo dielektrických materiálov. Vysoká úro-veň použitého riadenia, jednoducho programovateľný displej a precízne mechanické komponenty zaručujú opakovateľnosť procesu a sú zárukou Schleuniger odizolovacej kvality.

Funkcie

Programovateľné nastavenie každého programového kroku:
 • Pozícia odizolovania
 • Priemer odizolovania
 • Rýchlosť posuvu odizolovacích nožov
 • Rýchlosť otáčania odizolovacej hlavy
 • Smer otáčania odizolovacej hlavy
 • Čas orezania izolácie
 • Pootvorenie nožov pred stiahnutím izolácie (Wayback)
 • Dĺžka odizolovania (čiastočného odizolovania)
 • Rýchlosť sťahovania izolácie
 • Sťahovania izolácie za / bez rotácie odizolovacej hlavy
 • Voľne nastaviteľné sekvencie odizolovania

Špeciálne funkcie

Spracovanie vodičov s preddefinovanými parametrami nastavenia:

 • Iguana TM softvér na spracovanie vodičov (opcia)
 • Diagnostické funkcie
 • Rôzne užívateľské úrovne chránené heslom

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Max. Priemer kábla 4 mm (0.157")

Min. priemer vodiča

AWG 36 (A 0.15 mm / 0.006")

Priemer – min krok

0.01 mm (0.001")

Max. dĺžka odizolovania

27 mm (1.06")

Dĺžka odizolovania–min krok

0.01 mm (0.01”)

Max. krokov odizolovania

9

Uchytávanie kábla

Motoricky s programovateľnou silou stlačenia izolácie

Čas cyklu

? 4 sec ( v závislosti od typu kábla a programu )

Produkčné množstvo

do 600 ks. / hodinu (v závislosti od typu kábla a programu )

Programová kapacita

1000 vodičov / 100 vodičových listov

Komunikačné rozhrania

RS 232, nožný spúšťač, robotické rozhranie

Úroveň hlučnosti

< 70 db (A)

Napájanie

100 / 115 VAC: istič 2.0 A/T; 230 / 240 VAC: istič 1.0 AT 50 – 60 Hz, 100 VA

Stlačený vzduch

5 – 12 litrov za minútu pri tlaku 5 bar (v závislosti od zvoleného programu)

Rozmery (D x Š x V)

494 x 140 x 218 mm (19.4 x 5.5 x 8.6”)

Váha

10.0 kg (22 lbs)

CE – Konformita

CoaxStrip 5300 NT plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež predpisom vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty