Kategórie

PreFeederControl 2

Archív
PreFeederControl 2
Zariadenie na ovládanie procesu odvíjania. PreFeederControl 2 je doplnok, ktorý slúži na spustenie, zastavenie a ovládanie aktuálnej rýchlosti odvíjacieho zariadenia Schleuniger. PreFeederControl 2 nepretržite sleduje polohu slučky vodiča a odosiela tieto hodnoty na odvíjacie zariadenie. Odvíjačpoužíva tieto hodnoty pre reguláciu rýchlosti posuvu vodiča. Spolupráca týchto dvoch jednotiek zaisťuje bezpečný a spoľahlivý proces odvíjania.

Funkcie

  • Meranie pozície slučky vodiča
  • Vedenie drôtu cez pohyblivú kladku a nastaviteľné koliesko
  • Zachovanie procesu odvíjania s oddelenými signálmi Stop a Štart/Stop.
PreFeederControl 2

Výhody pre zákazníka

Kombinácia odvíjača vodičov so zariadením PreFeederControl 2 je ideálnym systémom pre odvíjanie vodičov s väčším priemerom a menej flexibilné materiály, ako sú Sucoform káble a PVC trúbky.

Pre aplikácie s plochými vodičmi PreFeederControl 2 je ideálnym riešením  z technického a finančného hľadiska.

Čas, potrebný na výmenu kotúča, je výrazne kratší oproti  zariadeniam na báze kladkostroja. Vodič alebo kábel sa jednoducho zavadzajú do zariadenia PreFeederControl 2 v priebehu niekoľkých sekúnd a žiadne ďalšie úpravy nie sú potrebné.

Aplikácie

  • Menej flexibilné káble a káble, citlivé na ohyb, vrátane niektorých káblov typu Coaxial, Sucoform a káblov s viacerými jadrami 
  • Ploche káble
  • PVC trubky

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Šírka vodiča štandard 54 mm (opcia až do 120 mm)
Meraný posuv

650 mm

Sila pnutia vodiča

Minimálne 3 N (v závislosti od použitého materiálu )

Objem zásobníka vodiča

Maximálne 1.2 m, v závislosti od rozmiestnenia systému

Napájanie

Napájanie cez rozhranie odvíjacieho zariadenia

Kompatibilita

PreFeeder 2500

CE - Konformita

PreFeederControl 2 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty