Kategórie

CompactStrip 9200

Archív
CompactStrip 9200
Automatický strihací & odizolovací stroj CompactStrip 9200 je navrhnutý na automatické strihanie a odizolovanie krátkych, tenkých vodičov s krátkou dĺžkou odizolovania. Stroj je obsluhovaný ako súčasť integ-rovaná do produkčnej línie a je kompatibilný s širokým spektrom príslušenstva.

Funkcie

CompactStrip 9200 je elektronicky riadený. Môže byť programovaný priamo pri použití operačného rozhrania stroja alebo externe cez PC pomocou Schleuniger Cayman softvéru pre spracovanie vodičov. Široký rozsah programovateľných parametrov v kombinácii s patentom chránenou strihacou hlavou osaditeľnou tromi nožmi zaručuje najvyšší stupeň výkonu a flexibility.

Špeciálne funkcie

  • Spracovanie veľmi krátkych vodičov (bez posunutia izolácie na vodiči)
  • Strihacia hlava môže byť vybavená 3 pármi strihacích nožov ako napr. V – nožmi, rádiusovými V – nožmi alebo tvarovými nožmi
  • Vysoký stupeň presnosti a opakovateľnosti procesu vďaka pásovému podávaču a podávaciemu systému s vysokým rozlíšením
  • Široký rozsah programovateľných procesných parametrov
  • Ľahko obsluhovateľné komunikačné rozhranie na stroji postavené na Schleuniger filozofii ako aj plná kompatibilita so softvérom Cayman
  • Široké spektrum dostupného príslušenstva pre plnú integráciu do výrobnej línie ako pred podávacie zariadenie (prefeeders), potlačovacia stanica a odkladacia vaňa

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Max. vonkajší priemer kábla 3.5 mm (0.14”)

Min. priemer žíl

0.2 mm (0.008”) / AWG 32

Krok -  nastavenie priemeru

0.01 mm (0.001”)

Dĺžka vodiča (Normál. mód)
Dĺžka vodiča (Krátky mód)

Min. 18 mm (0.70”) + dĺžka odizolovania / Max. 1000 m (39,370”)
Min. 1 mm (0.04”) + dĺžka odizolovania

Max. dĺžka odizolovania

Ľavá strana 6 mm (0.236”) * Pravá strana 999.9 mm (39.37”) (* so špeciálnym vedením 8 mm)

Max. dĺžka stiahnutia izolácie

Ľavá strana 6 mm (0.236”) * Pravá strana 8 mm (0.315”) ** (*so špeciálnym vedením 8 mm) (** bez vedenia, v závislosti od kábla, 11 mm)

Krok - nastavenie dĺžky

0.05 mm (0.002”)

Rýchlosť posuvu

Do 1 m/s

Komunikačné rozhrania

Potlač, odvíjač, odkladanie vodičov, stáčacie zariadenie, robotické rozhranie, RS 232, CAN, paralelný port pre tlačiareň (Centronics)

Stlačený vzduch

5 – 7 bar (75 – 105 psi)

Napájanie

95-132 VAC / 190-264 VAC; 47-64 Hz; 600 VA

Napájanie

< 75 db (A)

Rozmery (D x Š x V)

660 x 580 x 400 mm (25.9 x 22.8 x 15.7“)

Váha

59 kg (130 lbs)

CE – Konformita

CompactStrip 9200 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.


Nové produkty