Kategórie

MSS

Archív
MSS
Letovacia stanica Letovacia stanica MSS je ideálne riešenie pre letovanie krimpovaných ukončených vodičov alebo pre bežné cínovanie odizolovaných koncov vodičov na plne automatických stojoch série CrimpCenter. Táto aplikácia sa najčastejšie používa pri náročných krimpovacích úkonoch pre zvýšenie sily mechanické ťahu a odolností proti korózii. Generátor stanice produkuje vodík z destilovanej vody. Tento proces nezaťažuje životné prostredie a jediným vedľajším produktom je vodná para. Konštantná teplota plameňa zaisťuje konzistentné výsledky, a vďaka presnej lokalizácii tepelného efektu okolitý materiál sa vystavuje minimálnej expozícií tepla.

V prípade poruchy stroja sa prívod vodíka do systému automaticky zastaví kvôli bezpečnosti.  Opcie zahŕňajú snímače tlaku, prítomnosti plameňa, hladiny vody a taktiež systém zapaľovania.
Procesné parametre spájkovania môžu byť uložené v riadiacej jednotke stanice a sú programovateľné pomocou ručného zariadenia. Parametre spracovania možno ľahko získať na vyžiadanie. Polohovanie vodiča a čakacia doba sú programované v prostredí operačného softvéru Basy cez dotykový displej na stroji CrimpCenter.

Výhody pre zákazníka

 • Vysoká presnosť cínovania (napr. krimpovaných spojov)
 • Osvedčená svetoznáma a patentovaná technológia letovania  SpirFlameTM
 • Minimálne tepelné expozície okolitého materiálu
 • Úspora miesta, ľahká výmena letovaného vodiča 
 • Jednoduché ručné nastavenie pre rôzne aplikácie

Konfigurácia stroja

Možné konfigurácie strojov a kombinácie s lisovacím, utesňovacím alebo inými procesmi sú závislé na počte dostupných staníc modelu CrimpCenter.

Stroj

Jednostranné alebo obojstranné spájkovanie plameňom

CrimpCenter 61 Áno
CrimpCenter 62 -
CrimpCenter 63 Áno
CrimpCenter 64 Áno
CrimpCenter 64 HD Áno
CrimpCenter 65 Áno
CrimpCenter 66 Áno

Objem dodávky

 • MSS stanica s riadiacou jednotkou, nastaviteľná pre rôzne spájkovacie aplikácie, vrátane pneumatického systému polohovania injektora plameňa, centrovač koncovky, systém odvíjania spájkovaného vodiča s krokovým motorom, protipožiarny komín
 • Vodíkový generátor, spojovacie potrubia, ventily a armatúry, monitorovací systém spolu s bezpečnostným systémom automatického zastavenia vodíka
 • Riadiaca jednotka, s ručným zadaním a uložením procesných parametrov
 • Pripojovacie káble ku stanici CrimpCenter

Možnosti

 • Vymeniteľné sady pre rôzne aplikácie (napr. centrovače, injektory apod.)
 • Plynový generátor pre použitie mimo Európu
 • Snímač plameňa, automatické zapaľovanie
 • Samostatný mobilný stôl, pre plynový generátor a príslušenstvo

Technická špecifikácia

Vlastnosť Hodnota
Prierez vodiča 0.22 – 6 mm2 (23 AWG – 10 AWG)

Napájanie

1 L/N/PE AC 200-240V, 50/60 Hz, 10 A

Stlačený vzduch

min. 5 bar, suchý, odfiltrovaný, bez oleja

Rozmery (D × Š × V)

MSS stanica s riadiacou jednotkou:    630 x 210 x 765 mm
Plynový generátor s/bez príslušenstva:    570 x 350 x 370 mm

Váha

Približne 25 kg (plus plynový generátor zvlášť približne 45 kg)

CE – Kompatibilita

MSS plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.Zobrazené zariadenie môže obsahovať opcionálne časti , ktoré nemusia byť štandardne dodávané. Zmeny na zobrazenom zariadení, texte ako aj technickej špecifikácii vyhradené výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia.

Nové produkty