Kategórie

CableCoiler 1400

Archív
CableCoiler 1400
Automatický stroj na stáčanie káblov CableCoiler 1400 je zariadenie na stáčanie vodičov , káblov alebo trubíc s jedným stáčacím bubnom. Má možnosťprestavenia rotujúcich držiakov stáčania pre nasta-venie rôznych priemerov stáčania. Iná jedinečná funkcia spočíva v jednoduchom vytiahnutí stočeného kábla za použitia špeciálnej konštrukcie rotujúcich držiakov a automaticky výsuvného ochranného krytu.

Toto univerzálne zariadenie môže pra-covať v dvoch prevádzkových módoch:

 • Stáčanie – pre efektívne off-line stáčanie vopred nastrihaných materiálov
 • Auto stáčanie – ako plne integrované zariadenie po procese strihania na automa-tických strojoch

Funkcie

 • Keď sa točí točňa stola , materiál je natáčaný na vnútorné držiaky
 • Ak je stáčanie dokončené, točňa sa zastaví a ochranný kryt sa automaticky otvorí
  Držiaky sú povolené a operátor môže jednoducho odobrať stočený kábel zo za-riadenia

Hlavné výhody

 • Ergonomický dizajn pre manipuláciu so stočenými vodičmi
 • Jednoduché nastavenie a programovanie
 • Synchronizácia so strihacími & odizolovacími strojmi cez definované rozhrania

Možnosti

Transformátor pre 100 / 115 V

Aplikácie / Parametre

Napájacie a komunikačné kruhové káble

Programovateľné parametre:

 • Vnútorný a vonkajší priemer stočenia
 • Stúpanie stočenia
 • Dĺžka kábla (synchronizovaná s procesom stroja)
 • Dĺžka stočenia vodiča po jeho odstrihnutí
 • Otáčky stáčania (synchronizovaná s procesom stroja)

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Priemer kábla Do 15 mm (0.59”)

Dĺžka kábla min.

1800 mm (71”)

Vnútorný priemer stáčania

100 – 330 mm (3.93 – 13.0”)

Vonkajší priemer stáčania

Do 330 mm (13.0”)

Max. váha stočeného kábla

40 kg (88 lbs)

Max. rýchlosť stáčania

1.3 – 4.3 m / sec (4.2 – 14.1 ft. / sec) v závislosti od priemeru cievky

Komunikačné rozhrania

I/O enkodér (alebo MSINC pre MegaStrip 9600)

Napájanie

230 VAC, 50 Hz

Stlačený vzduch

6 bar (90 psi)

Váha

105 kg (176 lbs)

Rozmery (D x Š x V)

680 x 720 x 1'140 mm (26 x 28 x 45“)

CE-Konformita

CableCoiler 1400 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia spôsobilosti pripojenia zariadenia .

 
Nové produkty