Kategórie

OptiTest 10

Archív
OptiTest 10
Zariadenie na meranie útlmu OptiTest 10 veľmi presný testovací nástroj, používaný na meranie útlmu vkladania káblových zväzkov POF. Unikátny konektor systému centrovania / zachytávania, a kombinácia sofistikovanej elektroniky a softvéru umožňujú mimoriadnu presnosť merania +/- 0.02 dB.

Funkcie

OptiTest 10 testuje optický slučkový útlm kábla metódou porovnávania s etalónom. Skúšobný cyklus sa spúšťa vložením kábla do prístroja, kde prebieha centrovanie a fixácia polohy konektorov a následne sa vykonávajú merania. Nameraná hodnota sa zobrazuje a ukladá do počítača vo formáte log súboru.

Výhody pre zákazníka

  • Merania kovaní MOST typu samec a samica bez akejkoľvek výmeny nástrojov
  • Maximálna odchýlka optických meraní od vzorky je + / - 0.015 mm vďaka vysokej presnosti systému centrovania
  • Káble, nevyhovujúce prednastaveným hodnotám útlmu, sa zachytávajú prístrojom a musia byť uvoľnené kľúčovým spínačom
  • Jednoduché používanie grafického užívateľského rozhrania s širokou škálou nastavení a možností programovania
  • Komunikácia medzi OptiTest 10 a PC s pomocou rozhrania “DIN Messbus”
  • OptiTest 10 je schválený pre použitie u popredných výrobcov automobilov

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Priemer feruly MOST ferula, zástrčka:    2.8 mm
MOST ferula, zásuvka:    4.2 mm

Dĺžka kábla

Minimálna dĺžka: 350 mm
Minimálna dĺžka s otočným stolom: 70 mm

Opcie

Otočný stôl pre meranie krátkych optických vlákien, PC alebo laptop, nosný rám

Napájanie

230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
Sekundárne napájanie: 24VDC

Váha netto

15 kg (pre odosielač a prijímač)

Rozmery (D x Š x V)

130 x 300 x 220 mm (celkové rozmery pre odosielač a prijímač)

CE-Konformita

OptiTest 10 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty