Kategórie

CoaxStrip 5500

Archív
CoaxStrip 5500
Programovateľné zariadenie na odizolovanie koax káblov CoaxStrip 5500 je plne programovateľné multifunkčné zariadenie na odizolovanie koaxiálnych, triaxiálnych, viac-žilových vodičov a jednotlivých vodičov. Vďaka vynika-júcej elektronike, jednoducho programovateľnému displeju a precízne spracovaným mechanickým komponentom je zaručená opakovateľnosť procesu a záruka dosiahnu-tia Schleuniger odizolovacej kvality. Vďaka jedinečnému 4 nožovému konceptu je zariadenie schopné odizolovávať tenkú, tvrdú či čiastočne nekruhovú izoláciu. V spo-lupráci s predprogramovanými sekvenciami a 1000 voľnými pamäťovými miestami je ideálne pre použitie pre malé produkčné dávky, rýchle prestavenie ako aj pre veľké množstvá, ponúkajúc vysokú flexibilitu a produktivitu výroby.

Funkcie

Programovateľné nastavenie každého kroku v každom programe:

 • Pozícia odizolovania
 • Priemer odizolovania
 • Rýchlosť posuvu odizolovacích nožov
 • Rýchlosť otáčania odizolovacej hlavy
 • Smer otáčania odizolovacej hlavy
 • Čas orezania izolácie
 • Pootvorenie nožov pred stiahnutím izolácie (Wayback)
 • Dĺžka odizolovania (čiastočného odizolovania)
 • Rýchlosť sťahovania izolácie
 • Sťahovania izolácie za / bez rotácie odizolovacej hlavy
 • Voľne nastaviteľné sekvencie odizolovania
 • Sila uchopenia vodiča

Špeciálne funkcie

 • Schopnosť odizolovať veľmi tenkú a tvrdú izoláciu vďaka 4 nožovému konceptu
 • Spracovanie vodičov zo zoznamu uloženého v zariadení
 • Iguana TM softvér na spracovanie vodičov
 • Diagnostické funkcie
 • Rôzne užívateľské úrovne chránené heslom

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Max. Priemer kábla 15 mm (0.59")

Priemer - min krok

0.01 mm (0.001")

Max. dĺžka odizolovania

85 mm (3.35")

Dĺžka odizolovania - min krok

0.01 mm (0.001”)

Max. krokov odizolovania

9

Uchytávanie kábla

Motoricky s programovateľnou silou uchytenia izolácie

Čas cyklu

? 7 s ( v závislosti od typu kábla a programu )

Produkčné množstvo

200 - 450 ks. / hodinu (v závislosti od typu kábla a programu)

Programová kapacita

1000 káblov / 100 zoznamov káblov

Komunikačné rozhrania

RS 232, nožný spúšťač, robotické rozhranie

Úroveň hlučnosti

< 70 db (A)

Napájanie

100 / 240 VAC: istič 3.15 AT 50 – 60 Hz, 400 VA

Rozmery (D x Š x V)

689 x 199 x 311 mm (27.1 x 7.8 x 12.2”)

Váha

20 kg (43 lbs)

CE – Konformita

CoaxStrip 5500 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty