Kategórie

CoaxStrip 5400

Archív
CoaxStrip 5400
Poloautomatické programovateľné viackrokové odizolovacie zariadenie určené na vykonávanie odizolovacích procesov na kábloch s vonkajším priemerom do 11 mm.

Prehľad

CoaxStrip 5400 je poloautomatické programovateľné odizolovacie zariadenie určené na vykonávanie jednokrokových aj viackrokových odizolovacích procesov. Výrobou osvedčená mechanika, v kombinácii s najmodernejšou elektronikou, používateľsky príjemným displejom a s priloženým PC softvérom vytvárajú ľahko použiteľnú platformu, ktorá ponúka maximálnu účinnosť. Zariadenie dokáže jednoducho spracovať koaxiálne a triaxiálne káble s maximálnym vonkajším priemerom 11 mm (0,44 '') pri maximálnej dĺžke odizolovania 40 mm (1,58 "), vďaka čomu je CoaxStrip 5400 perfektne prispôsobený širokému spektru vodičov a káblov, ako napríklad jednožilový vodič a všetky bežné koaxiálne káble na trhu, vrátane väčších typov RG8, RG11 a RG213.

Rozsah aplikácie

   Výrobou osvedčená mechanika, v kombinácii s najmodernejšou elektronikou, používateľsky príjemným displejom a s priloženým PC softvérom vytvárajú ľahko použiteľnú platformu, ktorá ponúka maximálnu účinnosť. CoaxStrip 5400 dokáže jednoducho spracovať koaxiálne a triaxiálne káble s maximálnym vonkajším priemerom 11 mm (0,44 ''). Krátke cykly a schopnosť uchovať z 1000 proggramov v pamäti zabezpečujú vysokú ziskovosť a rýchly návrat investície.

   Materiál

   • Kábel
   • Koaxiálny kábel
   • Diskrétny vodič
   • Kapton
   • Viacžilový kábel
   • Papier / kartón
   • PUR
   • PVC
   • Guma
   • Jednožilový kábel
   • Pevný vodič
   • Viaclankový vodič
   • Teflon®
   • Tefzel®
   • Triaxiálny kábel
   • Drôt

   Možnosti spracovania

   • Spracovanie koaxiálneho kábla
   • Spracovanie flexibilného kábla
   • Spracovanie diskrétneho kábla
   • Úplné odizolovanie
   • Spracovanie viacžilového kábla
   • Viacvrstvové odizolovanie
   • Viackrokové odizolovanie
   • Čiastočné odizolovanie
   • Spracovanie triaxiálneho kábla

   Ďalšie informácie

   Programovateľné procesné parametre

   • Stiahnutie izolácie s/bez rotácie odizolovacej hlavy
   • Rýchlosť stiahnutia izolácie
   • Dĺžka čiastočného odizolovania
   • Dĺžka úplného odizolovania
   • Extra rotácia odizolovacej hlavy
   • Smer rotácie odizolovacej hlavy
   • Rýchlosť rotácie odizolovacej hlavy
   • Priemer odizolovania
   • Poloha odizolovania
   • Wayback (otvorenie nožov pred vytiahnutím)
   • Rýchlosť podávania nožov
   • Sila uchopenia káblov

   Možnosti

   • Spracovanie zoznamu vodičov
   • Grafický PC softvér
   • Rôzne rozhrania
   • Diagnostické vlastnosti
   • Rôzne úrovne používateľov

   Používateľsky príjemný

   Programovanie pomocou menu umožňuje jednoduché a rýchle vkladanie dát. Koniec kábla ktorý sa má odizolovať, spolu s najdôležitejšími parametrami sú zobrazené na displeji. Unikátna odizolovacia hlava kombinuje univerzálne nože s univerzálnym centrovacím systémom. Toto umožňuje zariadeniu, aby dokázal spracovať celú škálu typov káblov a priemerov v jeho špecifikácií bez použitia akéhokoľvek náradia. Ak sú parametre káblu uložené v pamäti, je možné ich kedykoľvek získať. Ďalšie požívateľsky príjemne funkcie sú; jednoduché vloženie kábla, štart cyklu pomocou automatického senzora a možnosť vidieť celý proces cez priehľadný ochranný kryt.

   Technické špecifikácie

   Priemer materiálu

   Maximum 11 mm (0.43“)

   Krokovanie priemeru materiálu

   0.01 mm (0.001“)

   Dĺžka odizolovania

   Maximum 40 mm (1.58“)

   Krokovanie dĺžky odizolovania

   0.01 mm (0.001“)

   Počet krokov odizolovania

   Maximum 9

   Uchopenie

   Motorom poháňaná programovateľná sila uchopenia

   Dĺžka cyklu

   > 4 s (závisí na type kábla naprogramovaní)

   Rýchlosť výroby

   300 - 600 ks. / hr. (závisí na type kábla naprogramovaní)

   Kapacita pamäte

   1,000 káblov / 100 vodičov

   Rozhrania

   R 232, pedál, robotické rozhranie (možnosť)

   Hlučnosť

   <70 dB (A)

   Napájane

   110 / 115 VAC: poistka 2.0 A/T, 230 / 240 VAC: poistka 1.0 A/T, 50/60 Hz, 150 VA

   Rozmery (D x Š x V)

   480 x 140 x 235 mm (18.9 x 5.5 x 9.3”)

   Váha

   12 kg (26.7 lbs.)

   Prehlásenie o zhode CE

   The CoaxStrip 5400 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

   Nové produkty