Kategórie

POF Center 70

Archív
POF Center 70
Plne automatickýmontážny stroj POF Center 70 je plne automatický stroj pre montáž POF káblov. Prenosový systém premiestňuje konce POF káblov zo stanice na stanicu za účelom ich spracovania.

Funkcie

Systém označuje, meria, strihá, navíja a zväzuje káble. Systém odstraňuje izoláciu z koncov káblov, ktoré sa následne frézujú pomocou diamantovej frézy za účelom dosiahnutia hladkého, štvorcového povrchu. Pomocou lasera sa na konce káblov prizvárajú plastové feruly typu "MOST". Po následnej kontrole vloženého útlmu jednotlivých káblových zväzkov dokončené káblové zväzky sa ukladajú do kontajnerov.

Voliteľné na vyžiadanie: inštalácia krytu proti prachu, spracovanie kovania z mosadze a iných typov konektorov.

Výhody pre zákazníka

  • Modulárny koncept stroja zjednodušuje jeho zmeny a použitie doplnkov

  • Možná úprava všetkých POF parametrov pomocou užívateľsky prívetivého grafického rozhrania, čo uľahčuje optimalizáciu spracovania rôznych káblových zväzkov POF

  • Možnosť softvérovej aktivácie a deaktivácie staníc

  • Možnosť diaľkovej diagnostiky cez modem

  • Jednoduchý prístup ku elektronickým a mechanickým komponentom počas údržby


Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Priemer kábla 1.5 to 3.0 mm

Čas cyklu

Čas montáže kábla: od 5.5 do 15 sek každý, v závislosti od dĺžky kábla a parametrov navíjania

Dĺžka kábla

350 mm až 10'000 mm

Opcie

Atramentový značkovači stroj, zariadenie na výmenu kontajnera

Napájanie

3 x 400 VAC, 50 / 60 Hz

Váha netto

V závislosti od verzie vybavenia (v plnej výbave cca 1580 kg)

Rozmery (D x Š x V)

Cca 1400 x 3000 x 1800 mm

CE-Konformita

POF Center 70 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú bezpečnosť.

Dôležitá poznámka

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia.

Nové produkty