Kategórie

CrimpLab 2

Archív
CrimpLab 2
Softvér navrhnutý špeciálne pre analýzu kontaktov (svoriek) s priečnymi rezmi a nahrádza predchádzajúcu verziu softvéru CrimpLab 1.

Prehľad

Softvér CrimpLab 2 je navrhnutý špeciálne pre analýzu kontaktov (svoriek) s priečnymi rezmi a nahrádza predchádzajúcu verziu softvéru CrimpLab 1. K dispozícii sú dve rôzne verzie aktualizovaného softvéru, CrimpLab 2 Standard a CrimpLab 2 Automatic, obe s mnohými vylepšeniami. Pomocou softvéru CrimpLab 2 Standard môžu používatelia merať všetky kritické rozmery krimpovania pomocou jednoduchých meracích nástrojov. Softvér CrimpLab 2 Automatic obsahuje automatickú funkciu rozpoznávania kontúr, ktorá užívateľom umožňuje automaticky merať všetky rozmery prierezov štandardných B-krimpovaní len niekoľkými kliknutiami. Automatické merania je možné vykonať za zlomok času potrebného na manuálne meranie, preto sa pri použití softvéru CrimpLab 2 Automatic výrazne zvyšuje účinnosť.

Môžu byť vytvorené samostatné úlohy, vrátane kritických rozmerov a tolerancií pre každú kombináciu kontaktov a vodičov. Informácie o úlohe udávajú, ktoré merania sú potrebné pre konkrétnu úlohu, pretože odlišný používatelia môžu mať odlišné požiadavky. Používateľ môže okamžite zistiť, či merania prešli alebo zlyhali. Po vykonaní všetkých meraní je možné rýchlo vygenerovať kompletnú správu a uložiť ju do prehľadného formátu .pdf. Správy obsahujú fotografie a všetky rozmery v porovnaní s nominálnymi hodnotami a toleranciami. Rýchle merania sú možné aj pre vzorky, ktoré neboli vložené do úloh.

Rozsah aplikácie

CrimpLab 2 je navrhnutý pre použitie so systémami Schleuniger MicroGraph a SawInspect. Je možné zmerať všetky kľúčové požiadavky na rozmery podľa normy VW 60330, vrátane kritických výšok, šírok a uhlov. Okrem toho môžu byť spočítané pramene vodiča, môže byť určená krimpovacia kompresia a symetria krimpovania a môžu byť importované namerané fyzikálne údaje zo zariadení na meranie výšky krimpovania. Používatelia môžu tiež analyzovať ďalšie aspekty spracovaných koncov drôtu, ako je kvalita odizolovania a poloha drôtu v krimpovaní.

  • Komplexný softvér navrhnutý špeciálne pre analýzu prierezu krimpovania pomocou jednoduchých nástrojov pre všetky kritické merania
  • Šetrite čas pomocou preddefinovaných šablón úloh pre rôzne merania
  • Jasné a komplexné správy sú rýchlo generované pre úplnú sledovateľnosť
  • Správa používateľov s výberom jazyka
  • Rôzne jazyky sú podporované pre celosvetové použitie
  • Všetky ostatné aspekty spracovaných koncov vodiča je možné rýchlo a ľahko vyhodnotiť
  • Plne automatická analýza prierezu v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou softvéru CrimpLab 2 Automatic

Technická špecifikácia

Analýza

Všetky merania požadované normou VW Norm 60330, ako aj počet prameňov, symetria, kompresný pomer, zariadenie na meranie výšky vonkajšieho krimpovania (CHM)

Metóda merania

CrimpLab 2 Standard:   manuálna
CrimpLab 2 Automatic:  Automatická s možnosťou manuálneho nastavenia

Správa poradia

Definovateľné požiadavky a nastavenia pre jednoduché vyvolanie, ako napríklad:

• Názov a logo spoločnosti
• PDF výsledok merania
• Požadované merania pre každú úlohu
• Hodnoty tolerancie

Výstup

Konečná správa vo formáte PDF vrátane prierezovej fotografie, informácií o úlohách, údajov o skúškach, údajov o kontakte, údajov o vodičoch, meraní a výsledkoch

Jazyk

English, German, Portuguese, Polish, Czech, French, Bulgarian, Spanish, Italian, Chinese, Japanese

Systémové požiadavky

CPU: Intel Core 2 Duo alebo vyššie
RAM: 2 GB
Hard disk: minimálne 1 GB
Grafická karta: min. rozlíšenie 1024 x 768, DirectX 9 kompatibilné
Sloty: 2 voľné USB sloty (1x Licenčný kľúčik, 1x kamera)
Vstupné zariadenia: Myš a klávesnica
Operačný systém: Windows XP (32Bit/64Bit), Windows Vista (32/64Bit), Windows 7 (32/64Bit), Windows 8
(32/64Bit; bez RT verzie)

Nové produkty