Kategórie

CoaxStrip 5300

Archív
CoaxStrip 5300
Programovateľné zariadenie na odizolovanie koaxiálnych káblov CoaxStrip 5300 je plne programovateľné multifunkčné zariadenie na odizolovanie koaxiálnych, triaxiálnych, viac-žilových káblov a jednožilových vodičov. Vysoká úro-veň použitého riadenia, jednoducho programovateľný displej a precízne mechanické komponenty zaručujúce opakovateľnosť procesu sú zárukou Schleuniger odizolova-cej kvality. S preprogramovanou knižnicou s 1000 pamäťovými miestami, je toto za-riadenie ideálne pre nízke produkčné dávky, rýchle prestavenie ako aj pre veľké množstvá, ponúkajúc vysokú flexibilitu a produktivitu výroby.

Funkcie

Programovateľné nastavenie každého kroku v každom programe:

 • Pozícia odizolovania
 • Priemer odizolovania
 • Rýchlosť posuvu odizolovacích nožov
 • Rýchlosť otáčania odizolovacej hlavy
 • Smer otáčania odizolovacej hlavy
 • Čas orezania izolácie
 • Pootvorenie nožov pred stiahnutím izolácie (Wayback)
 • Dĺžka odizolovania (čiastočného odizolovania)
 • Rýchlosť sťahovania izolácie
 • Sťahovanie izolácie za / bez rotatácie odizolovacej hlavy
 • Voľne nastaviteľné sekvencie odizolovania
 • Sila uchopenia vodiča

Špeciálne funkcie

 • Spracovanie vodičov s preddefinovanými parametrami nastavenia
 • Iguana TM softvér na spracovanie vodičov (opcia)
 • Diagnostické funkcie
 • Rôzne užívateľské úrovne chránené heslom

Technické špecifikácie

Vlastnosť Hodnota
Max. Priemer kábla 7 mm (0.276")

Priemer – min krok

0.01 mm (0.001")

Max. dĺžka odizolovania

30 mm (1.18")

Dĺžka odizolovania–min krok

0.01 mm (0.01”)

Max. krokov odizolovania

9

Uchytávanie kábla

Motoricky s programovateľnou silou stlačenia izolácie

Čas cyklu

? 4 s ( v závislosti od typu kábla a programu )

Produkčné množstvo

300 - 600 ks. / hodinu (v závislosti od typu kábla a programu)

Programová kapacita

1000 káblov / 100 káblových zoznamov

Komunikačné rozhrania

RS 232, nožný spúšťač, robotické rozhranie

Úroveň hlučnosti

< 70 db (A)

Napájanie

100 / 115 VAC: fuse 2.0 A/T; 230 / 240 VAC: fuse 1.0 AT
50 – 60 Hz, 100 VA

Rozmery (D x Š x V)

494 x 140 x 218 mm (19.4 x 5.5 x 8.6”)

Váha

9.7 kg (21 lbs)

CE – Konformita

CoaxStrip 5300 plne vyhovuje všetkým CE a EMV požiadavkám na zariadenia a tiež požiadavkám vzťahujúcich sa na mechanickú a elektromagnetickú kompatibilitu.

Dôležité upozornenie

Pred zakúpením odporúčame zaslanie produkčných vzoriek / konzultáciu z dôvodu overenia vhodnosti nasadenia uvedeného zariadenia .

Nové produkty